Leerlingenraad

 
Ieder schooljaar wordt er op basisschool De Mussenberg een leerlingenraad gekozen. Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven.
De leerlingen van de leerlingenraad denken en helpen mee bij het organiseren van activiteiten en mogen ook zelf ideeën aandragen m.b.t. school en schoolactiviteiten. Begin elk jaar in oktober wordt er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen.