Plusklas

 
Vanaf 2015 kunnen meer- en hoogbegaafde één dagdeel per week werken in de plusklas. Het betreft hier leerlingen voor wie het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid is ingevuld en waaruit gebleken is dat deelname aan de plusklas passend is bij hun specifieke onderwijsbehoeften.
Binnen de plusklas worden gevarieerde (groeps)opdrachten aangeboden waarin onderzoeken, ontdekken, leren leren en samenwerken centraal staan.