Schooltijden

 

Sinds dit schooljaar werken we dit jaar met het 5-gelijke-dagen rooster. 

Maandag:  groep 1 t/m 8: 08:30 - 14:00 uur 
Dinsdag:    groep 1 t/m 8: 08:30 - 14:00 uur
Woensdag: groep 1 t/m 8: 08:30 - 14:00 uur
Donderdag: groep 1 t/m 8: 08:30 - 14:00 uur
Vrijdag:

 
groep 1: vrij
groep 2: 08:30 - 12:00 uur
groep 3 t/m 8: 08:30 - 14:00 uur 
 
 
Regels voor aanvang en einde schooltijd;
's Morgens is er vanaf 8.20 uur toezicht op de speelplaats. Vanaf dit tijdstip mogen de kinderen op de speelplaats aanwezig zijn. Om 8.25 uur mogen de kinderen naar binnen gaan. De groepen 1 en 2 mogen al vanaf 08.20 uur naar binnen. Bij het beginsignaal van school (8.30 uur) moeten alle kinderen in hun groepslokaal aanwezig zijn en beginnen de lessen. Alleen kinderen die toestemming hebben van de leerkracht die op de speelplaats toezicht houdt, mogen eerder naar binnen. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.20 uur direct naar binnen gaan. Ook dan zal de leerkracht die op de speelplaats toezicht houdt dit aan de kinderen en eventueel aan ouders kenbaar maken. Een kwartier na het einde van de schooltijd moeten alle kinderen de speelplaats verlaten hebben (natuurlijk met uitzondering van de kinderen die nog een extra opdracht moeten uitvoeren).