Op welke wijze, en hoe wordt er getoetst?

# Op welke wijze, en hoe, wordt er getoetst?
Wij zijn in ontwikkeling en zijn nog niet zover dat we het Assesment for learning goed kunnen gebruiken. Dit zit wel in ons ontwikkelplan. Op dit moment beoordelen we door kindgesprekken te voeren, observaties uit te voeren en kennis te toetsen door kinderen een aantal vragen te stellen over hun product. De doelen die we vooraf stellen in de klas staan hier centraal in. 

Waar werken we naartoe:

Beoordeling om het leren te verbeteren

Een leergerichte school zijn is ook: gericht zijn op beoordeling, want door beoordeling komen we erachter of er leren plaatsvindt en heeft plaatsgevonden. Leren en beoordelen gaan samen; het doel van beoordeling is het verbeteren van toekomstig leren. De IPC leerdoelstellingen en het IPC Assessment for Learning programma ondersteunen zowel beoordeling van het 'leren' als beoordeling van het 'rapporteren', want wij geloven dat beide belangrijk zijn.

  • Beoordeling van het leren is belangrijk omdat het de feedback-lus biedt waardoor kinderen zich kunnen bezighouden met de informatie die ze nodig hebben om hun eigen leren te verbeteren.
  • Beoordeling van de rapporteringen is belangrijk omdat leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en de gemeenschap er recht op hebben om te weten hoe goed de kinderen leren vergeleken met andere vergelijkbare kinderen op dezelfde of een andere school, of hoe goed de kinderen hebben geleerd aan het eind van het jaar of een bepaalde periode op school.

De IPC leerdoelstellingen maken onderscheid tussen drie typen leren: kennis, vaardigheden en begrip, en wij geloven dat deze alle drie op passende wijze beoordeeld moeten worden om een volledig beeld te krijgen van het leren van de kinderen.

  • Kennis - de leerdoelen met betrekking tot 'weten' en 'kennen' - kan tijdens of aan het eind van elk vak worden beoordeeld, of aan het eind van de unit.
  • Vaardigheden - de leerdoelen met betrekking tot 'kunnen' en 'in staat zijn' - kunnen worden geobserveerd en beoordeeld terwijl de kinderen deze actief uitvoeren; voor, tijdens of na bepaalde vakken in de unit
  • Begrip - de leerdoelen met betrekking tot 'begrijpen' en 'inzicht hebben' - kan worden geëvalueerd aan de hand van een oordeel over observaties die door de hele unit heen zijn gedaan.

Het IPC Assessment for Learning programma ondersteunt leerkrachten bij het beoordelen, en kinderen bij het zelf beoordelen, van hun vooruitgang in de belangrijkste vaardigheden van de IPC leerdoelstellingen. Het programma is onderverdeeld in drie delen:

  • Klasseringen voor leerkrachten tIn essentie zijn dit de succescriteria. Ze helpen leerkrachten om te observeren en vast te leggen op welk niveau de kinderen aan het leren zijn, uitgaand van 'Aanvang', 'Ontwikkeling' en 'Beheersing' (door de verschillende Mileposts heen).
  • Klasseringen voor kinderen: Dit zijn kindvriendelijke versies van het bovenstaande, uitgedrukt in taal die bij de leeftijden van de kinderen past, en die de kinderen kunnen gebruiken wanneer ze actief bezig zijn zichzelf en elkaar te beoordelen.
  • Leeradvies: Dit zijn specifieke leeractiviteiten en -adviezen die in de klas kunnen worden gebruikt en die kunnen worden gedeeld met de ouders. Aan de hand hiervan kunnen kinderen worden geholpen om over te gaan naar een volgende fase van het leren. Dit vormt het laatste onderdeel van de feedback-lus - de kinderen vooruit helpen naar volgende stappen en verbeteringen in het leren.